NordicSports.nl

home

Arrangementen zie NSIC.

Nordic Sports zijn vormen van beweging met een aantal gezamenlijke kenmerken.

Meest in het oog springende kenmerk is dat voor deze bewegingsvormen stokken of poles nodig zijn.
Daarnaast kenmerken de nordic sports zich door een lage belasting van individuele spiergroepen en een hoge effectiviteit als het om conditieverbetering gaat. Door het gebruik van de poles geldt bij alle nordic sports dat het hele lichaam (ruim 90 % van alle spieren) getraind worden en dat de gewrichten ontlast worden. Ook is hierdoor de calorieverbranding hoog.
Tenslotte geldt dat door de noodzakelijke coördinatie zelfs de hersenen getraind worden. De poles zorgen bovendien voor extra ondersteuning. Het grote voordeel van deze bewegingsvormen is dat ze laagdrempelig zijn, bijna iedereen kan het, blessure ongevoelig zijn,een hoog rendement laten zien en altijd in de vrije natuur beoefend worden.

Traditioneel zijn de nordic sports (helaas) niet ondergebracht onder één noemer maar sluiten ze aan bij de varianten zonder stokken (Skiën, Skaten, Schaatsen, Schieten, Wandelen).

Deze site is een eerste aanzet om een gezamenlijke ondersteuning voor de diverse (vaak kleine) nordic sporten te zijn. Wij roepen de bestuurders en beoefenaren van de vele nordic sporten op om zich bij ons te melden en om samen met ons een manier te vinden om deze prachtige sporten wat steviger neer te zetten.

In het overzicht worden een aantal bekendere en minder bekende varianten kort toegelicht en kan iedereen kiezen voor de beweging die bij hem of haar past.

Onder NSIC vind je het Nordic Sports Information Center. Het is nog in aanbouw en opbouw maar stapje voor stapje komt het er. Het is ook het startpunt voor verschillende nordic sports clinics ! Nordic Sports .nl steunt dit initiatief graag ! klik hier voor de clinics en arrangementen ! 

MAIL ONS : als er opmerkingen zijn over de site, nieuws, nieuwe events of ideëen dan mail ons asjeblieft : info@nordicsports.nl